Link Terkait :.

Perkembangan Kinerja

(Rp ribuan)     

Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jumlah Aset 4.899.140 5.868.875 7.126.170 8.394.579 9.642.735 11.217.617 13.035.213 14.006.975
Dana Pihak Ketiga 3.526.659 4.677.054 6.188.699 6.880.752 8.080.189 9.355.433 10.907.226 11.227.152
Kredit Yang Diberikan 3.095.020 3.944.684 4.796.968 5.972.213 7.045.648 8.148.044 9.020.153 9.733.167
Modal Disetor 212.573 239.823 307.301 388.441 471.581 624.793 743.054 811.194
Laba Tahun Berjalan 131.459 168.745 173.899 216.089 245.669 262.903 289.520 307.704
Rasio Keuangan :
»  CAR 17,86% 17,53% 17,74% 16,87% 17,63% 19,21% 21,76% 20,66%
»  LDR 87,76% 84,34% 77,51% 86,80% 87,20% 87,09% 82,70% 86,69%
»  ROA 3,80% 4,17% 3,45% 3,33% 3,42% 3,19% 2,91% 2,88%
»  ROE 38,74% 39,77% 28,93% 26,20% 25,80% 22,22% 19,96% 18,58%
»  BOPO 81,35% 70,23% 76,97% 71,33% 70,12% 71,77% 73,20% 72,80%
»  NPL-Gross 0,09% 0,13% 0,15% 0,17% 0,35% 0,48% 0,56% 0,70%
»  NPL-Net 0,01% 0,03% 0,04% 0,04% 0,11% 0,10% 0,12% 0,15%